Rozpis tréninků
Út 20.2.2024 TRÉNINK NENÍ
Čt 22.2.2024 TRÉNINK NENÍ
Út 27.2.2024 17:00 - 18:00 : Přípravka
                                       (Marcel)
17:00 - 19:00 : Mladší žáci
                                       (Marcel)
17:00 - 19:00 : Starší žáci
                                       (Marcel)
Důležité info
Prázdné

Sokon 'Bushi' Matsumura
(*1809 - †1901)

Nejvýznamnějším okinawským mistrem Karate další generace byl Sokon Matsumura, zvaný také "Bushi" (Samurai) Matsumura. Existuje nejednotnost v názorech na rok jeho narození a úmrtí. V úvahu připadají 1809-1901 nebo 1798–1890 nebo 1809–1896 nebo 1800–1892.

Jeho místo narození bylo Shuri. Již jako desetiletý byl svým otcem, Sofuku Matsumura, přiveden k tehdy 78-mi letému mistru Sakugawa, aby byl vyučován Karate. Rozvíjel se rychle ve vynikajícího experta bojových umění. V zimě 1816 přišel jako Chikudon (t.z. vyšší postavení úředníka) do okinawanské vládní služby. 1818 se oženil s Yonamine Chiru, která byla známa na Okinawě jako vyjímečně talentovaná a silná dáma a rovněž pocházela z rodiny experta bojových umění.

V letech svého zrání se vyznačoval Matsumura stále udatnými a hrdinskými činy. Stal se nejen na Okinawě, nýbrž také v Japonsku a v Číně legendou. Dokonce obdržel od svého krále titul "Bushi" a stal se učitelem bojových uměni.

Bushi Matsumura patří ke klíčovým postavám okinawského Karate. Díky němu vzniklo Shuri-te. On zanechal Matsumura Patsai, které je považováno za původ všech forem Bassai Shuri-te. Kromě toho byl expertem v zacházení s mečem v bojovém stylu, který je nazýván na Okinawě Jigen-ryu.

V té době nebylo ještě okinawské Karate systematizováno a výhradně odkázáno na interpretace jednotlivých mistrů. Nebyly žádné možnosti informace mimo těch mezi učiteli a žáky a ve většině případů se učila na školách jedna až tři Kata. Zkušenosti mistrů se přenášely jen individuálně z generace na generaci, protože chyběl centrální systém Kata, jak ho známe dnes.

Karate se neskládalo z více stylů, nýbrž jednoduše jen z osobních interpretací a rozložení těžišť mistrů. Ty byly zachyceny v individuálních Kata, jež byly pro nezasvěcené uzavřeny, a dále předávány žákům. Jiný pramen učení neexistoval a přístup ke Kata nějakého jiného mistra byl velmi obtížný.

Bylo vyučováno individuálně (mistr Higashionna z Naha byl prvním Okinawanem, který vyučoval skupinově), a tak sestávalo bojové umění Okinawy jen z individuálních mistrtit, vzdálené od každého systému vzájemného pochopení nebo pomoci. Umění, které mistr vyučoval, neslo jednoduše jméno mistra a žáci přidávali později svá jména.

Směr přes Sakugawu a Matsumuru určil rozvoj Shorin-ryu jako uspořádaný systém. Teprve později byly tomuto pojmu přeřazeny styly, které odpovídaly vnějším systémům. Na tomto rozvoji se podílelo více mistrů, kteří nemohli v době Matsumura odhalit mezi sebou žádný vztah. Sokon Matsumura založil pojem a pojmenoval svůj styl poprvé Shorin-ryu Gokoku-an Karate. Jeho škola byla jednou z nejvýznamnějších, které v té době na Okinawě byly. Téměř všichni důležití mistři přicházející generace byli s ní spjati. Ačkoliv toto označení se v té době omezovalo jen na školu Matsumura, je možné říci, že byly ve škole Matsumura sloučeny Shuri-te a Tomari-te a že od té doby nebylo žádné ohraničení mezi těmito oběma systémy. Teprve později se používal pojem pro veškery" systém.

Před tím i později existoval systém města Shuri a Tomari. Přesto se i tím mínilo zcela všeobecně jen bojové umění, které bylo v tomto městě provozováno, aniž by tím mělo být řečeno, že toto bojové umění existovalo také skutečně jako systém.

Jako systém existovalo stále ještě samotné umění toho mistra, který se v podstatě vzato jen málo staral o to, do které kategorie byl kvalifikován.

Časem se ovšem začal zvedat závoj tajemství o bojovém umění a výměna zkušeností mezi sebou se zlepšila. Touto výměnou se začala tvořit postupně přibližná přiřazení a rozumělo se pod Tomari-te a pod Shuri-te něco zcela určitého, uzavřeného do sebe. Zodpovědni za to byli ovšem teprve mistři dalších generací. Protože většina z nich se může odvozovat od Sokon Matsumura z Shuri nebo Kosaku Matsumora z Tomari, označují se tito oba mistři za otce Tomari-te a Shuri-te. Ve škole Matsumura nevznikl žádný jednotný systém Kata. Škola zaručovala jen sloučení téměř všech Kata vnějších systémů, které byly v té době cvičeny. Až první žáci této školy položili později své těžiště a založili svoje vlastní styly výběrem několika Kata. Shorin-ryu označuje dnes v protikladu k minulosti veškerý systém Kata (tedy také systém stylů), ktery' vznikl pod vlivem mistrů Shuri-te a Tomari-te.

Starý styl Matsutnura byl sám charakterizován Kata Patsai (Bassai). i i Ještě dnes existuje v Okinawě tato stará fonna, nazývaná Matsumura-Patsai. Je považována za původ forem Patsai, rozvíjejících se poté v Shuri-te. Také varianty Shotokan odsud vycházejí.

Přímí žáci Matsumura byli: Sakihara Peichin, Sakuma Peichin, Chotoku Kyan, Kiyuna Peichin, Kentsu Yabu, Choju Motobu, Kuwaye Ryosei, Chomo Hanashiro, Nabe Matsumura, Anko Itosu, Chinen Yamane, Tawada, Anko Azato a Ankchi Aragaki.

Matsumura byl také velkolepým expertem Kobudo. Styl Kobudo Matsumura-ryu, jím založený, byl velmi silně ovlivněn technikami prázdné ruky.

"Plíce jsou rezervoáry vzduchu a vzduch je pánem síly. Každý, kdo hovoří o síle, musí poznat vzduch."
Šaolinský mnich Jüi Meng, 1692
Kalendář akcí
Prázdný
Novinky na webu
Nejsou