Rozpis tréninků
Út 20.2.2024 TRÉNINK NENÍ
Čt 22.2.2024 TRÉNINK NENÍ
Út 27.2.2024 17:00 - 18:00 : Přípravka
                                       (Marcel)
17:00 - 19:00 : Mladší žáci
                                       (Marcel)
17:00 - 19:00 : Starší žáci
                                       (Marcel)
Důležité info
Prázdné

Kanga Sakugawa
(*3.3.1733 - †1815)

Jeden z prvních známých okinawanských expertů bojového umění velkého významu byl Sakugawa Shungo, také zván "Karate (Tode) Sakugawa". Narodil se 3. března 1733 v Shuri v Okinawě a začal studium okinawského Tode a Kobudo pod vedením mnicha Takahara Peichin z Akata. Takahara se učil okinawskému Tode a Kobudo od mistra Matsu Higa, který žil na malém ostrově Hamahiga, kterému se připisuje důležitá role v rozvoji různých Kobudo Kata na Okinawě. Ostrov Hamahiga byl slavný kvůli svým mnoha expertům ve zbraních Sai, Tonfa a Bo. Mistr Matsu Higa byl mezi nimi nejvýznamnější. V širokém kruhu svých nepřátel obáván a svými přáteli uctíván. Legenda vypráví, že byl prý jen malého vzrůstu, přestovšak měl předloktí jako komická figurka "Popeye". Kdykoliv se dozvěděl, že se na jeho ostrově zdržují japonští plenitelé, uchopil své Bo a vyhnal je.

To mu přineslo daleko sahající ohlas, nebot' japonští samuraiové se ho obávali a v Okinawě se stal národním hrdinou. Tři Kobudo-Kata jím byly dochovány Říká se o nich že jsou vůbec základem okjnawanského Kobudo: Matsu Higa no Kon, Matsu Higa no Sai a Matsu Higa no Tonfa.

Takahara Peichin byl mnichem a spojil Tode s různými praktikami meditace. Co ovšem přesně Sakugawa učil, není známo. Rozhodující vliv na mladého Sakugawa měla jedna událost, o které se vypráví na Okinawě ještě dnes v legendách.

Když měl Sakugawa 23 let, byl již považován za pokročilého žáka bojových umění a byl na Okinawě znám. Jednou ráno se procházel u břehu řeky v blízkosti města Shuri a viděl elegantně oblečeného cizince, který stál u břehu řeky ponořen do meditace. Chtěl cizinci provést šelmovský kousek, přiblížil se k němu tiše zezadu, aby ho hodil do vody. Ale cizinec zmařil Sakugawův úmysl, neboť v posledním okamžiku se otočil a uchopil Okinawana tak pevně u zápěstí, že už se nemohl osvobodit. Cizinec napomenul Sakugawu kvůli jeho počínání, a když se dozvěděl, že je Sakugawa mistr Tode, řekl: "Až přijdeš zase do Kumemura, tak se ptej po Kushanku, a já tě naučím nejen Jak, nýbrž také Proč v bojových uiněních."

Sakugawa se stal Kushankovým žákem a zůstal u něho 6 let. Tím byla přenesena jedna varianta Kata Kushanku (Sakugawa no Kushanku) do okinawanského Shorin-ryu a dochována do dnešních stylů.

Když mu bylo 29 let, zeulřel jeho první mistr Takahara Peichin. Podle jeho posledního přání se od té doby nazýval "Karate (Tode) Sakugawa". To byl rozhodující impuls, aby se věnoval od té doby zcela bojovým uměním. Otevřel v Shuri školu a položil tím základní kámen pro Shorin-ryu, vyvíjející se několik málo let po jeho smrti. Později šel do Číny, aby tam zdokonalil svoje wnění. Říká se, že byl učitelem podle staré čínské tradice, který kladl důraz na tradiční obsahy bojových umění, takjako na vnitřní rozvoj svých žáků. Držel svoje Kata v tajnosti a učil je teprve potom, když byl přesvědčen o vnitřním přizpůsobení žáka beze zbytku. Odmítl všechny druhy specializace v bojových inněních a byl obhájcem ideálu, majícího význam, který pronikl do vyuěovacích metod přicházející generace mistrů: "Misb-Karcxte musí bvt zkiíšený ve všech směrech života a nesiní se vydat na írzkou stopu speciuli_ace". Díky tradici čínského umění kladl také velký význam na chování svých žáků.

Sakugawa byl zakladatelem okinawského Dojokun (Pravidla chování v Karate), jejichž základní kámen byl položen již před Bodhidharmou v Shaolinu. Sakugawa vyučoval také používání zbraní, zvláště Bo. Jeho nejvýznamnějším žákem Bo byl Ginowan Donchi. Z této doby byly dochovány Kata Sakugawa no kon a Ginowan no kon.

Zpočátku měl mistr 3 žáky, kteří byli známi jako "tři mušketýři". Byli to Okuda, Makabe a Matsumoto. Když se Sakugawa uchýlil do ústrání, dal Menkyo-kaiden'-' svému žákovi Matsumoto. Makabe šel do Tomari a vyučoval tam Kosaku Matsumora. Přesto žádný z nich údajně nehrál v rozvoji okinawského bojového umění významnou roli.

Když bylo Sakugawovi 78 let, přišel k němu mladý Sokon Matsumura a požádal ho o vyučování bojových umění. Tím začala éra velkých okinawských mistrů bojových mnění Shorin-ryu.

"Skutečným stoupencem cesty karate se může stát jen ten, kdo dosáhne dokonalosti v obou aspektech: duchovním i fyzickém."
Masatoshi Nakayama
Kalendář akcí
Prázdný
Novinky na webu
Nejsou